Fijn dat u onze website bezoekt

Hier vindt u informatie over het ontstaan van de Stichting Amigos do Brasil. Het groeien van een trouwe achterban in Nederland, die met hun financiële steun de initiatieven van Rover van der Ploeg en zijn Braziliaanse vrouw Eliana al sinds 1984 mogelijk maken. Inzicht in hun werk en tomeloze inzet voor de arme kansloze bevolking in Noord-Oost Brazilië. De projecten die daardoor in de loop der jaren zijn opgestart. De ontwikkelingen, de successen, de tegenvallers. Hoe hun kinderen, toen die groter werden, hierin gingen participeren en de basis vormden voor 'onze' Stichting in Brazilië.

Lees over ons beleid en hoe we verantwoording afleggen. Elke euro wordt tweemaal omgedraaid en komt zonder bijkomende kosten volledig ten goede aan de doelgroepen.

We laten alle projecten uitgebreid aan bod komen, rijkelijk geïllustreerd met actuele beelden. Met een afvaardiging zijn we ter plekke poolshoogte gaan nemen, uiteraard op eigen kosten. Zelf zien en beleven maakt een overweldigende indruk. Lees de persoonlijke reisverslagen van de verschillende bezoekers.

Iedere geïnteresseerde ontvangt tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief, met daarin de stand van zaken van de projecten, de verantwoording van de uitgaven, een overzicht van de donaties die we mochten ontvangen. Met een door Rover zélf geschreven verslag of toelichting. Ook ú kunt zich opgeven om deze berichten te ontvangen. Zie hiervoor onze contactgegevens.

Tenslotte treft u hier een verzameling aan van video's en foto's van alles wat dankzij de steun vanuit Nederland in Noord-Oost Brazilië is of kan worden verwezenlijkt. En wilt u zich nog verder hierin verdiepen? Volg dan de links op de laatste pagina.

Reeds bedankt en veel leesplezier!