Projecten

Historie

In 2024 bestaat de Stichting Amigos do Brasil officieel 40 jaar! Gedurende al deze jaren hebben wij veel projecten kunnen steunen, zoals de bouw van gemeenschapslokalen in de periferie van de stad Campina Grande, de verbouwing van een crèche en een gezondheidspost in een krottenwijk in Olinda. Deze werd na 10 jaar door de gemeente overgenomen.

Al in 1992 werd in Mangueira, een wijk in Recife, een "Maatschappij ter behartiging van de Belangen van de Gehandicapten" opgericht. Mangueira is een grote arme wijk, laaggelegen en erg vochtig. De "Sociedade do Portador de Deficiência" beschikte over twee met elkaar verbonden gebouwtjes.

Tot het begin van de corona pandemie deden zo'n 40 gehandicapten in alle leeftijden en hun families mee. Het project bestond uit het bezoeken en begeleiden van gehandicapte mensen in de wijk door twee maatschappelijk werksters. Ook vonden er diverse activiteiten plaats in het gebouw van het gehandicaptenproject.

Van 2001 tot 2014 werden vanuit het in bruikleen gekregen O Casarão, het Grote Huis, in  Recife enkele projecten gecoördineerd ten behoeve voor educatieve en culturele vorming van jongeren uit de krottenwijken. Bij deze intensieve cursus behaalden meer dan 400 leerlingen hun certificaat, dat hun meer perspectief en kansen heeft geboden en een motivatie was om waar mogelijk verder te studeren. 

In 2023 zijn de volgende projecten actueel:

Sitio Ouro Verde, Nossa Eco Oca en Cozinhas Afetivas vormen samen één groot project, maar worden voor het overzicht apart getoond.