Projecten

In 2019 bestond de Stichting Amigos do Brasil officieel 35 jaar! Gedurende al deze jaren hebben wij veel projecten kunnen steunen. In de jaren '80, toen Eliana en Rover van der Ploeg werkzaam waren binnen een progressief kerkelijk verband in Campina Grande, hebben wij vorming en bijeenkomsten van kerkelijke basisgemeenschappen, van jongerenpastoraal en pastoraal van landloze boeren gefinancierd. Wij hebben gemeenschapslokalen helpen bouwen in de periferie van de stad Campina Grande.

Na verhuizing van Eliana en Rover in 1988 naar Olinda, waren wij betrokken bij het maatschappelijk werk in een gewelddadige krottenwijk in Olinda, de Vila Esperança geheten. Daar hebben wij een gemeenschapsschool, een crèche en een gezondheidspost verbouwd, aangepast en doen functioneren. Deze werden na 10 jaar overgenomen door de gemeente Olinda.