Historie en doelstellingen

De oorsprong van de Stichting "Amigos do Brasil" ligt bij een steungroep van familie, vrienden en kennissen voor het werk van de Valkenburger Rover van der Ploeg en zijn Braziliaanse vrouw Eliana Rodrigues Cavalcanti. Samen werken zij, sinds 1982, in verschillende locale verbanden aan de verbetering van de levensomstandigheden van de arme en kansloze bevolking in het noordoosten van Brazilië.

In 1984 is "Amigos do Brasil" een formeel geregistreerde Stichting geworden, die zich tot doel heeft gesteld de door Rover en Eliana voorgedragen projecten mee op te starten, uit te bouwen, te onderhouden en eventueel over te dragen aan locale organisaties. De mensen in Brazilië doen het werk, de Stichting in Valkenburg zorgt voor fondsenwerving en voorlichtingsactiviteiten.

In 1998 hebben Rover en Eliana in Brazilië ook een officieel geregistreerde organisatie opgericht, die "Serviço de Promoção Social" heet. Deze is de zuster- of partnerorganisatie van de Stichting Amigos do Brasil. De Serviço de Promoção Social begeleidt en coördineert verschillende sociaal-educatieve projecten in Brazilië, doet ook daar aan fondsenwerving en werkt aan sociale bewustwording.

De Stichting Amigos do Brasil is een instelling die werkt zonder winstoogmerk. Binnen de Stichting Amigos do Brasil worden geen financiële beloningen verstrekt. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Op 1 januari 2008 werd de Stichting Amigos do Brasil via een beschikking van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan Amigos do Brasil zijn derhalve voor donateurs volledig fiscaal aftrekbaar (onder voorwaarde van de eventuele drempels). Vanaf 1 januari 2014 is bij een periodieke gift geen notariële akte meer nodig. Ons ANBI/fiscaal nummer is 816119557.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Nan von der Ruhr
Secretaris: Mimi van Gangelen
Penningmeester: Anne Lamberix
Leden: Pieter Van den Hof, Toos Muurmans, Agnes van der Ploeg