Sitio Ouro Verde en Nossa Eco Oca

In 2015 worden de eerste plannen gesmeed voor een nieuw project dat met milieu en cultuur, met gemeenschapszin en solidaire economie te maken heeft. De kerstverkoop in november 2015 van Amigos do Brasil en de HeHaVo sponsorloop van het Stella Maris College in Meerssen  begin 2016 werden beide gesteund door Wilde Ganzen en de opbrengst van beide activiteiten werden verhoogd met 50%. Een fantastische start.

Op de Sitio Ouro Verde is men gestart met muzikale workshops. Ook werd er al een zomercursus tekenen en schilderen gegeven. In de wijk zelf hebben wij gedurende drie jaar een voetbalveldje kunnen huren  voor een avond per week, waar de jeugd training kreeg. De toeloop was natuurlijk geweldig.Helaas bestaat het veld niet meer. Een groot deel van de jeugd doet nu mee aan de capoeira-lessen.

Dankzij twee bijzondere particuliere giften hebben wij een goede infrastructuur kunnen realiseren met als basis twee huisjes, een soort vormingscentrum met grote gemeenschappelijke ruimtes.

Inmiddels is ook de bouw van het tweede onderdeel van dit nieuwe project klaargekomen in 2018: Nossa Eco Oca. “Oca” is het indiaanse woord voor een gemeenschappelijke ruimte, zeg maar een hut. En wel een ecologische hut voor vormingsactiviteiten. Hiermee willen wij aan de basis werken met de arme mensen uit de buurt van de Sitio Ouro Verde, door allerlei vormingsactiviteiten aan te bieden op sportief (voetbal, capoeira), cultureel (muziek, theater, film) en praktisch gebied ( een gemeenschappelijke groententuin aanleggen en onderhouden, workshops om organische groenten ook thuis te telen, voorlichting en informatie op diverse vlakken).

Het doel is om in deze wijk, waar de openbare macht afwezig is, handvatten aan te bieden aan de mensen waardoor zij een nieuw perspectief kunnen vinden voor hun leven. Arme mensen mondig en machtig te maken.