Privacy verklaring

Amigos do Brasil legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanmelding als belangstellende of donateur of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw adres of e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven waarmee Amigos do Brasil verantwoording aflegt over de gang van zaken rond de projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur/belangstellende. Stuur daartoe een brief aan Hekerbeekweg 14, 6301 EN Valkenburg, een e-mailtje aan amigosdobrasil@home.nl of bel naar telefoonnummer 06 30 35 38 94.
Amigos do Brasil zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

De volledige tekst van ons Privacy Protocol conform de AVG-richtlijnen kunt u downloaden via deze link.