Het kinderopvanghuis in Catingueira, Campina Grande (CACA)

Dit centrum is in 1994 begonnen met de opvang van kinderen die, veelal samen met hun ouders, op de vuilnisbelt werkten. Ondervoeding, analfabetisme, ziektes waren aan de orde van de dag. Intussen is de vuilnisbelt verplaatst op ongeveer 6 km van de wijk Catingueira. De armoede is evenwel gebleven en zelfs gegroeid, doordat er grond over de vuilnisbelt is gestort en dit terrein verkaveld is en gedoneerd aan arme mensen door politici tijdens de verkiezingscampagnes. Het opvangcentrum blijft bestemd voor kinderen die in krotten wonen en waarvan de familie te kampen heeft met economische nood.

St Jansfeest in de creche
Juni-feesten
Mooi uitgedost voor het St. Jansfeest
Samen dansen
Een tafel vol lekkernijen
Klaslokaaltje
Hosana geeft les
Lunch
Samen spelen
Tijdens de pandemie
Oriëntatie in mondhygiëne
Waterplezier
De overdekte ruimte in de tuin
Vriendjes
Letters leren
Even helpen

Bij het kinderopvangproject worden thuissituaties in het oog gehouden en probeert men hulp te bieden, opdat sociale rechten verkregen worden. De kwestie van voeding, kleding, hygiëne en gezondheid worden, waar mogelijk, begeleid. Geweld thuis, instabiele gezinssituaties, al die zaken worden besproken met kinderen en ouders. Iedere lesdag eindigt met een gesprek in de kring, een “conversa na roda” met de kinderen.

Men werkt in het kinderopvangcentrum met drie groepen kinderen, van 2 tot 7 jaar. De maximale bezetting is 75 kinderen, de ideale bezetting is tussen de 45 en 50 kinderen zodat het groepswerk beter gaat. De pedagogische programma’s werden tot voor kort opgesteld door Penina die een universitaire cursus pedagogie volgde. Helaas is zij in maart 2022 overleden, slechts 49 jaar oud. Nu Penina er niet meer is wordt het project geleid door haar twee zussen, Elza en Neuza, die samen met hun zus een sterk trio vormden en hun werk met veel liefde en toewijding voortzetten. Een jongere broer, Elso, en een dochter van Elza, Hosana geheten, helpen ook af en toe.

Het CACA (Centro de Acolhimento da Criança) is een oase van rust, liefdevolle opvang, ludieke pedagogie en effectief leren in een veelal, vanwege de armoe en de onzekerheid die dat met zich meebrengt, gespannen leven. Het kinderopvangproject wil onderwijs met kwaliteit bieden voor de allerarmsten. Ieder jaar gaan zo'n 20 kinderen naar de openbare school, waar ze meestal uitblinken. Sinds het begin van het project hebben we al ruim 500 kinderen opvang, begeleiding en vorming kunnen bieden. De gebouwtjes doen ook dienst voor bijeenkomsten en vergaderingen van de jongerengroep, de moederclub en feesten van de gemeenschap.

Dit gebeurt al jarenlang met een bescheiden begroting. Met ongeveer 12.000 euro per jaar, 1000 per maand, komt men rond. De medewerkers krijgen een vergoeding, hebben dus geen vast arbeidscontract met sociale verzekering e.d. Ook biedt men geen dagelijkse maaltijd aan. Een keer per week is er een uitgebreid hapje en ook krijgen sommige kinderen wat extra voeding.