Het kinderopvanghuis in Catingueira, Campina Grande

Dit centrum is in 1994 begonnen met de opvang van kinderen die, veelal samen met hun ouders, op de vuilnisbelt werkten. Ondervoeding, analfabetisme, ziektes waren aan de orde van de dag. Intussen is de vuilnisbelt verplaatst op ongeveer 6 km van Catingueira. De armoede is evenwel gebleven en zelfs gegroeid, doordat er grond over de vuilnisbelt is gestort en dit terrein verkaveld is en gedoneerd aan arme mensen door politici tijdens de verkiezingscampagnes. Het opvangcentrum blijft bestemd voor kinderen die in krotten wonen en waarvan de familie te kampen heeft met economische nood.

Bij het kinderopvangproject worden thuissituaties in het oog gehouden en probeert men hulp te bieden, opdat sociale rechten verkregen worden. De kwestie van voeding, kleding, hygiene en gezondheid worden, waar mogelijk, begeleid. Geweld thuis, instabiele gezinssituaties, al die dingen worden besproken met kinderen en ouders. Iedere lesdag eindigt met een gesprek in de kring, een “conversa na roda” met de kinderen.

Men werkt in het kinderopvangcentrum met drie groepen kinderen, van 2 tot 7 jaar. De maximale bezetting is 75 kinderen, de ideale bezetting is tussen de 45 en 50 kinderen zodat het groepswerk beter gaat. De pedagogische programma’s worden opgesteld door Penina die een universitaire cursus pedagogie heeft. Drie zussen leiden het project, Elza, Neuza en Penina. Een jongere broer, Elso, en een dochter van Elza, Hosana geheten, helpen ook af en toe.

Het CACA (Centro de Acolhimento da Criança) is een oasis van rust, liefdevolle opvang, ludieke pedagogie en effectief leren in een veelal vanwege de armoe en de onzekerheid die dat met zich meebrengt, gespannen leven. Het kinderopvangproject wil onderwijs met kwaliteit bieden voor de allerarmsten. Ieder jaar gaan zo'n 20 kinderen naar de openbare school, waar ze meestal uitblinken. Sinds het begin van het project hebben we al circa 500 kinderen opvang, begeleiding en vorming kunnen bieden. De gebouwtjes doen ook dienst voor bijeenkomsten en vergadering van de jongerengroep, de moederclub en feesten van de gemeenschap.

Dit gebeurt al jarenlang met een bescheiden begroting. Met ongeveer 12.000 Euros per jaar, 1000 per maand, komt men rond. De medewerkers krijgen een vergoeding, hebben dus geen vast arbeidscontract met sociale verzekering e.d. Ook biedt men geen dagelijkse maaltijd aan. Een keer per week is er een uitgebreid hapje en ook krijgen sommige kinderen wat extra voeding.