Fondsenwerving en voorlichtingsactiviteiten

"Amigos do Brasil" functioneert op basis van vrijwilligerswerk. Onze kosten zijn praktisch nihil. Alle giften en fondsen die wij werven worden direct overgemaakt aan onze partnerorganisatie in Brazilië, de Serviço de Promoção Social.

Wij werken niet met vaste lidmaatschappen, maar kunnen wel rekenen op de trouwe steun van een groep vaste donateurs en ook op regelmatige incidentele giften. De regio waar wij werken is Zuid Limburg.

Activiteiten van fondsenwerving en voorlichting gaan steeds samen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht bij de informatieverlening uit naar kinderen en jongeren, aangezien onze projecten in Brazilië zich grotendeels richten op diezelfde leeftijdsgroep. De projecten zijn vooral gericht op de opvang en de vorming van kinderen en jongeren, die in risicovolle en kansarme levensomstandigheden verkeren. Het betreft jongeren uit krottenwijken of arme volkswijken, kinderen van de vuilnisbelt, mensen met een handicap. Het solidariteitsgevoel tussen jeugd hier en jeugd daar is voor ons wezenlijk.

Hoe doen wij dat?

Wij stimuleren kinderen en jongeren via lagere en middelbare scholen om acties te ondernemen om fondsen te werven, zoals sponsorlopen, ludieke acties, verkoop van tweedehands spulletjes. Daarbij zorgen wij voor de voorlichting over onze projecten en de situatie in Brazilië. 

Zo houdt bijvoorbeeld het Stella Maris College in Meerssen sinds 1999 elke vrijdag voor Carnaval een zeer succesvolle sponsorloop voor de eerste en tweede klassen met als thema Help een Handje met je Voetje  (HEHAVO).

Behalve onze activiteiten met jongeren op scholen mogen wij rekenen op de belangstelling en steun van diverse serviceclubs in de regio. Ook hebben wij goede contacten met diverse stichtingen die zich identificeren met onze doelstellingen en inzet. Ditzelfde geldt voor kerkgemeenschappen die solidariteit willen betuigen met de medemens in Brazilië.

Eigen acties

Als Amigos do Brasil organiseren wij ook zelf acties. Zo werd op elke laatste dinsdag van de maand november een Amigos Kerstverkoop georganiseerd. Klein begonnen in de woonkamer van Agnes en Theo van der Ploeg in Valkenburg, was deze kerstmarkt inmiddels uitgegroeid tot een bij alle vrienden van Brazilië vast terugkerend item in hun agenda.
In 2017 vond de 25e editie plaats. Een grote groep van meer dan 60 enthousiaste vrijwilligers stond aan de basis van het geweldige succes. Helaas was deze 25e kerstverkoop tevens de laatste. Zowel het bestuur als de vrijwilligers zijn ook 25 jaar verder op hun levenspad hetgeen simpelweg betekent dat het vele voorbereidende werk en de organisatie van de dag zelf steeds meer energie kost en velen niet meer zo gemakkelijk af gaat. Deze beslissing te stoppen met deze zo succesvolle activiteit werd met pijn in het hart maar noodgedwongen genomen.

Elk jaar wordt in samenwerking met de R.K. Parochie van de H.H. Nicolaas en Barbara in Valkenburg aan de Geul een H. Mis opgedragen waaraan onze Stichting haar medewerking verleent. De opbrengst van de kerkdeurcollecte komt ten goede aan de projecten van "Amigos do Brasil".

Amigos do Brasil is verder lid van het Platform Wereldburgerschap van de gemeente Valkenburg aan de Geul, waarin ook particuliere initiatieven als de onze vertegenwoordigd zijn. Wij proberen onder meer langs deze weg het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking verder te verbreden.

Bij diverse initiatieven mogen en mochten wij rekenen op de medewerking van Wilde Ganzen uit Hilversum. In de jaren 2007 tot en met 2009 waren wij met de PROGEPE-cursus in het Grote Huis het laatste sociaal-educatieve project in Brazilië met steun van Cordaid uit Nederland. Cordaid heeft zich teruggetrokken uit Brazilië, omdat het land in die periode tot de grootste economieën ter wereld behoorde en een sociaal bewuste regering op grote schaal aan armoedebestrijding deed.  Helaas is deze situatie sinds 2017 volledig te niet gedaan door de huidige regering die niet de politieke wil heeft om de schandalige ongelijkheid in inkomensverdeling te verminderen en de armoede te bestrijden.