O Casarão, Het Grote Huis in Recife

In het centrum van de miljoenenstad Recife in het noordoosten van Brazilië hebben wij een groot pand, “o Casarão” of te wel “het Grote Huis” geheten, in bruikleen. In 2001 startten wij hier een project voor educatieve en culturele vorming van jongeren uit de krottenwijken en arme volkswijken, die openbaar onderwijs volgen of gevolgd hebben en die mede vanwege de erbarmelijke kwaliteit van deze scholing kansarm zijn waar het verdere vorming betreft en de arbeidsmarkt.

Het project heeft in de afgelopen 19 jaar al verschillende activiteiten ontwikkeld:
ludieke vorming, “capoeira”, danslessen, theatergroep, biodans, huiswerkbegeleiding, voorbereidende cursus voor de toelatingsexamens van de Federale Universiteit van Pernambuco, informaticalessen, activiteiten met kinderen in het Programma ter Bestrijding van de Kinderarbeid, een project met betrekking tot schadevermindering bij drugsgebruik.

In het jaar 2005 heeft het Grote Huis gediend als centraal referentiepunt, “Casa da Juventude” geheten, voor 12 sociaal-educatieve projecten van 12 verschillende NGO’s uit Recife welke projecten gefinancierd werden door de federale regering in een programma van het Ministerie van Arbeid.
In 2006 zijn we van start gegaan met een cursus, die zowel beroepsvormend is als ook een bijdrage levert tot persoonlijke intellectuele groei en een kritische kijk op de samenleving. PROGEPE (Projeto de Geração de Emprego e Renda através da Educação) heet deze cursus, welke o.a. steun heeft gehad in de jaren 2007-2009 van Cordaid en die voor de aanleg van de infrastructuur op hulp heeft mogen rekenen van Wilde Ganzen. De cursus was zeer intensief, telde 400 lesuren.. De docenten waren allemaal studenten van de Federale Universiteit van Pernambuco. Jongeren die met jongeren werken. Jongeren die de kans hebben gehad om goed (particulier) onderwijs te volgen en zo op de rijksuniversiteit konden komen en kansarme jongeren uit de volkswijken die slecht (openbaar) onderwijs volgen en daardoor geringe toekomstperspectieven hebben.

Inmiddels hebben meer dan 400 jongeren hun PROGEPE-certificaat gehaald. Bij terugkomdagen van oud leerlingen blijkt hoe zeer velen echt gemotiveerd zijn om verder te studeren en er alles aan doen om op een technische school te komen of op een universiteit. Binnen het informele economische circuit haalt iedereen een klein inkomen uit de opleiding door bij familie of in de buurt computers te onderhouden of te repareren. Bij sollicitaties voor allerlei soorten banen blijkt het certificaat ook gewaardeerd te worden.

Wij hebben deze cursus voortgezet tot 2013/2014. De noodzaak werd steeds minder omdat de openbare macht, dit is, regering van de deelstaat Pernambuco en ook het gemeentebestuur van Recife, vormingsactiviteiten hadden ontwikkeld op het gebied van democratisering van de informatica en beroepsvorming.

Sindsdien functioneert het Grote Huis als verzamelplaats en bundeling van verschillende sociale bewegingen uit de grootstad Recife. De Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de PSOL, het actiecomité antiproibicionista (over drugsbeleid), de carnavalsgroep Empatando Sua Vista (urbanisme), een alternatieve uitgeverij, een tattoo-collectief, capoeira, twee feministische collectieven. Deze groeperingen maken gebruik van het Grote Huis als kantoor, vergaderplaats en ook voor feestelijke activiteiten. Met de opbrengst van de huur van verschillende ruimtes is het Grote Huis in financiëel opzicht autonoom en krijgt dus niet meer financiële steun van de Serviço de Promoção Social en de Stichting Amigos do Brasil.