Beleid en Verantwoording

Ons beleid om de doelstellingen van onze stichting te realiseren is er op gericht om door middel van diverse activiteiten de hiervoor benodigde financiële middelen te genereren. Onze donateurs en belangstellenden worden minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van onze projecten door middel van onze nieuwsbrief. Ons beleid is om elk kwartaal een bedrag van € 6.000 beschikbaar te stellen aan onze zuster organisatie in Brazilië, de "Serviço de Promoção Social", om de algemene dagdagelijkse gang van zaken bij de drie projecten te garanderen.

 

Cijfers over 2021

De volledige exploitatierekening 2021 is als pdf bestand te downloaden via de link:

Exploitatierekening 2021